Условия продажи

Загружается...

Условия продажи

Müügitingimused

1. IPI Laod OÜ, uvlamp.ee e-poe müügitingimused

Müügitingimustes kasutatavad mõisted

E-pood – kauba või teenuse müügiks pakkumine ja müük Internetis ilma osapoolte üheaegse füüsilise kohalolekuta;

E-poe tegevuskoht - tegevuskohaks loetakse e-kaubanduse korral veebilehe aadressi;

Kaup - müügiks pakutav või müüdav vallasasi;

Kaupleja - füüsiline või juriidiline isik, sealhulgas avalik-õiguslik juriidiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis on seotud tema majandus- või kutsetegevusega;

Ostja – füüsiline või juriidiline isik, kes soetab kauplejalt kaupu;

Tarbija - füüsiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega;

Tarbijavaidlus - tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevate lepinguliste kohustustega seotud vaidlus;

VÕS – võlaõigusseadus.

2. Üldsätted

2.1 Kauplemine e-poes toimub vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatule. IPI Laod, uvlamp.ee e-poe müügitingimused on kooskõlas võlaõigusseaduse, tarbijakaitseseaduse, kaubandusetegevuse seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, jäätmeseaduse ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta.

2.2 E-poe kauplejal on õigus mistahes ajal teha pakutavatesse E-poe teenustesse ja hinnakirjadesse muudatusi. E-poe kauplejal on õigus ühepoolselt muuta ja täiendada käesolevaid müügitingimusi juhul kui muutuvad kauplemist reguleerivad seadused, tingimustes avastatakse ebakõla kehtivate seadustega või tingib seda mõni muu kehtivate seadusega kooskõlas olev mõjuv põhjus. Juba sõlmitud kasutajalepingute müügitingimused jäävad kehtima versioonis, mis lepingu sõlmimise hetkel kehtis.

2.3 E-poes on kaupade hinnad eurodes ning koos käibemaksuga.

2.4 E-poes on kaupade tooteinfo kättesaadav eesti keeles.

2.5 E-poe müügitingimustega tutvumine on ostjale kohustuslik. Enne kauba ostu kinnitamist peab ostja kinnitama IPI Laod, uvlamp.ee e-poe müügitingimustega nõustumist. Nõustumuseks loetakse, et ostja on need läbi lugenud, aru saanud ja kinnitab nõustumust müügilepingus toodud tingimustega.

3. Hinnad

3.1 Kõik e-poes müüdavate kaupade hinnad on väljendatud eurodes ning toodud koos käibemaksuga.

3.2 Juhul, kui ostja soovib kauba kättetoimetamist tema poolt tellimusel näidatud adressaadini, lisandub kauba hinnale veo-, posti- või muu kättetoimetamise kulu.

3.3 Kauplejal on õigus igal ajal muuta e-poes müüdavate kaupade hindu.

3.4 Juhul, kui kaupleja on muutnud kauba hinda enne kauba ostjale kättetoimetamist, tarnitakse kaubad ostu sooritamise hetkel kehtinud müügihinnaga.

4. Üldist kaupadest ja ostuprotsessist

4.1 E-poes pakutavad kaubad on üldjuhul IPI Laod OÜ, http://uvlamp.ee e-poe laos olemas või tellitakse vastavalt vajadusele tarnijatelt. Kaupade ostuprotsessi käigus kuvatakse ostjale informatsiooni laovaru suurusest.

4.2 Peale tellimuse sooritamist saab ostja kauplejapoolse tellimuse kinnituse oma e-postiaadressile. Kaupade tellimuse tähtaeg kuvatakse kliendile toodete ostuprotsessi käigus iga toote kohta eraldi. Tarneaeg ei ületada üldjuhul 30. kalendripäeva. Pikema tarneaja puhul kui kauba tellimisel kuvati, teavitab kaupleja ostjat eraldi.

4.3 Pikema tarneaja puhul kokkuleppel ostjaga pakub kaupleja välja:

· uue tarneaja;

· toote asendamise samaväärse teise tootega;

· raha tagastamise.

4.4 Juhul, kui kauplejast mitteolenevatel põhjustel tarneaeg ületab 30.kalendripäeva, pakub kaupleja kokkuleppel välja uue tarneaja, toote asendamise samaväärse teise tootega või raha tagastamise.

4.5 Ostja sooviavalduse alusel tagastab kaupleja kauba eest tasutud raha 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise kuupäevast arvates. Kaupleja teeb tagastatava kauba eest tagasimakse, kasutades sama makseviisi, mida kasutas makse tegemiseks ostja. Ostjaga kokkuleppel on võimalik teistsugune makseviisi kasutamine.

4.6 E-poes kauba juures kuvatavad tootepildid võivad olla illustratiivse tähendusega ning erineda tegelikust kaubast müügisalongis. Tootega tutvumiseks ja täpsema informatsiooni või kirjelduse saamiseks võib ostja pöörduda kaupleja poole kas e-kirjaga.

4.7 Kauplemine e-poes toimub nii füüsiliste kui juriidiliste isikutega.

4.8 Ostja on kohustatud esitama kauplejale ostuprotsessis tellimuse täitmiseks nõutavad, korrektsed ning õiged andmed (tarbija puhul perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kaubatarne aadress, postiindeks ning juriidilisest isikust ostja puhul perekonnanime asemel juriidilise isiku nimi ning lisaks muudele tarbija puhul loetletud andmetele ka äriregistri kood). Kaupleja ei vastuta ostja poolt ebaõigete andmete esitamise tagajärjel tekkinud probleemide või mistahes tagajärgede eest.

4.9 E-poes tekib ostjal peale tellimuse esitamist maksekohustus kaupleja poolt esitatud arve alusel. E-poe kaupleja vahendab ka järelmaksuvõimalust, mille saamiseks tuleb ostjal täita vastavasisuline taotlus ning esitada see kauplejale koos tellimuse kinnitamisega.

4.10 Järelmaksulepingu tüüptingimustega on ostjal võimalik tutvuda: http://www.liisi.ee/laenulepingu-uldtingimused/

4.11 E-poe tellimuse täitmine algab hetkest, kui ostja on esitanud kauba tellimuse ja täitnud sellega kaasneva maksekohustuse või järelmaksutaotlus on järelmaksu andva ettevõtte poolt rahuldatud ning järelmaksutaotlus on ostja poolt allkirjastatud.

4.12 E-poe kaubad, mis kannavad märgistust 'näidistoode', on osaliselt kriimustatud või vigastatud tootepakenditega.

4.13 E-poe kaubad, mis kannavad märgistust 'näidistoode“, on kasutatud ja tootjatehases taastatud ning neil kaupadel võib esineda kulumisjälgi.

4.14 Ostja võib e-poes anda kauplejale nõusoleku saada müügipakkumisi enda poolt esitatud elektronposti aadressil. Nõustumuse korral peab ostja tegema ostuprotsessi käigus märke vastavasse aknasse.

5. Ostuprotsess e-poes

5.1. Ostuprotsessi alustamiseks peab ostja IPI Laod OÜ, http://uvlamp.ee e-poest valima välja sobiva kauba ning tutvuma kaubaga seonduva informatsiooni, kirjelduse, ostutingimuste ja hinnaga. Kogu vajaminev informatsioon on leitav kauba kirjelduse all. Kauba saadavus ja tellitavate toodete tarneaeg kuvatakse ostjale kauba valimise protsessis.​

5.2. Ostu sooritamiseks peab ostja valima kauba ning asetama selle ostukorvi.

5.3. Soovi korral võib ostja valida ostukorvi rohkem tooteid. Enne ostu lõplikku sooritamist peab ostja veenduma, et kõikide kaupade soovitud kogused on õiged.​

5.4. Enne ostu lõplikku ostu sooritamist ja kinnitamist saab ostukorvi valitud kaupu kustutada, muuta kaubaartikleid ja kaubakoguseid.​

5.5. Ostu kinnitamiseks peab ostja sisestama kauba tellimusse kõik IPI Laod, http://uvlamp.ee poolt nõutavad andmed (vt p 4.8).​

5.6. Juhul, kui ostja soovib kauba kättetoimetamist tema poolt tellimusel näidatud adressaadini, lisandub kauba hinnale veo-, posti- või muud kättetoimetamise kulud. Selleks valib ostja enne kauba tellimuse lõplikku kinnitamist kauba kättetoimetamise viisi. Kauba hinnale lisandub vastavalt ostja poolt valitud kättetoimetamise viisile tasu kauba kättetoimetamise eest.​

5.7. E-pood pakub ostjale kauba kättetoimetamiseks Eesti Vabariigi piires järgmisi viise:​

kullervedu ostja poolt näidatud aadressile tasuga 15 eurot;​

5.8 Väljapoole Eesti Vabariiki IPI Laod, uvlamp.ee e-pood kaupa üldjuhul ei toimeta.​

5.9 Ostja võib kauba ostmisel valida kaubale ise järgitulemise. E-poest tellitud kauba saab kätte aadressil Tatari 58a, büroo 207, 10134 Tallinn, mille ostja kauba tellimisel valis.​

5.10 Kui ostja soovib tellitud kauba kätte saada enda poolt valitud aadressil Tatari 58a, büroo 207, 10134 Tallinn, siis kaubale täiendavaid kulusid kauba transpordi eest hinnale ei lisandu.​

5.11 Ostjal on kohustus müügitingimustega tutvuda enne ostu lõplikku sooritamist. Selleks peab ostja tegema märke vastavas aknas „Nõustun http://uvlamp.ee e-poe müügitingimustega”, kui ta on müügitingimused läbi lugenud, neist aru saanud ja nendega nõustunud. Ilma e-poe müügitingimustega nõustumata ei saa ostja ostuprotsessi jätkata. ​

5.12 E-poest ostetud kauba müügileping muutub pooltele siduvaks peale ostja poolt müügiarve tasumist või järelmaksulepingu sõlmimist.

5.13 E-poest järelmaksuga kauba ostmisel tuleb täita punktis 4.9 näidatud viisil järelmaksutaotlus. Taotluse rahuldamisel järelmaksu pakkuva ettevõtte poolt ja ostja järelmaksulepingu allkirjastamise järel loetakse e-poe müügileping sõlmituks.​

5.14 Ostja peab järelmaksu taotlemisel allkirjastama järelmaksulepingu 5 päeva jooksul alates järelmaksu pakkuva ettevõtte nõustumusest järelmaks väljastada. Kui ostja ei ole tähtaegselt järelmaksulepingut allkirjastanud, tellimus e-poes tühistatakse.​

5.15 Ostja on kohustatud e-poe ostuarve tasuma 5 päeva jooksul alates tellimuse sooritamist. Kui ostja ei ole selle aja jooksul ostuarvet tasunud, tellimus e-poes tühistatakse.​

5.16 Ostja saab peale kauba tellimist oma e-postiaadressile lingi, mille kaudu on võimalik jälgida tellimuse staatust ja täitmise protsessi.​

5.17 Peale tellimuse kinnitamist saadab kaupleja ostjale e-postiaadressile järgmise sisuga informatsiooni:​

IPI Laod OÜ, uvlamp.ee e-poest andmed koos aadressi ja sidevahendite andmetega;​

tarbijakaebuste esitamise võimalused;​

informatsioon ostetud kauba kohta;​

informatsiooni hankimise võimalused kauba ühilduvusest riist- ja tarkvaraga;​

kauba koguhind koos kõikide maksude ja tasudega, sh kauba kättetoimetamise kulud;​

kauba kättetoimetamise tähtaeg;​

informatsioon lepingust taganemisõiguse kohta (sh taganemisavalduse vorm ja taganemisega seotud kulutused);​

pretensioonide esitamise kord;​

kauba mittevastavuse korral õiguskaitsevahenditele tuginemise võimalused;​

informatsioon täiendava garantii olemasolust või selle puudumisest;​

kaebuste lahendamise kord;​

informatsioon kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organ

6. Kaupade tarneaeg ja -tingimused

6.1 E-poes ostu sooritamisel valib ostja kaupleja poolt pakutavatest kauba tarnimisvõimalustest omale sobivaima.

6.2 E-poest tellitud kaupade kättetoimetamise viisid on kirjeldatud punktis 5.7.

6.3 E-poest ostetud kaupade tarnetähtaja pikkus sõltub asjaolust, kas tellitud kaup asub IPI Laod, http://uvlamp.ee e-poe laos või mitte. Peale tellimuse sooritamist ja kaba eest tasumist saab ostja kauplejapoolse tellimuse kinnituse koos tarneaja kinnitusega oma e-postiaadressile.

6.4. Ostjale tagastatakse tema sooviavalduse põhjal pikema tarneaja tõttu kauba eest tasutud raha (sh tasutud transporditeenuse eest) 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise kuupäevast arvates.

6.5 Peale tellimuse kinnitamist saadab kaupleja ostja e-postiaadressile kinnituse, mis sisaldab muuhulgas ka tarnetähtaega. Kui ostja on avaldanud soovi isiklikult kaubale järgi tulla aadressil Tatari 58a, büroo 207, 10134 Tallinn, on tarnetähtajaks kuupäev, millal kaup on ostja poolt valitud IPI Laod, http://uvlamp.ee e-poest ostjale üleandmiseks valmis.

6.7 Võimalusel lühendab kaupleja tarnetähtaega, teavitades ostjat sellest tellimusele lisatud kontaktandmete või sidevahendite kaudu.

6.8 Kauba väljastamine ostjale aadressil Tatari 58a, büroo 207, 10134 Tallinn toimub e-poe tellimis- või arvenumbri alusel, mis on leitav tellimuse kinnituselt ning isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele väljastatakse kaup juhul, kui kauba ostja on teda selleks volitanud.

7. Ostu-müügilepingust taganemine ja ostu-müügilepingu alusel saadu tagastamine

7.1 Nii ostja kui kaupleja võivad enne kauba ostjale tarnimist lepingu üles öelda või lepingust taganeda VÕS-s sätestatu kohaselt.

7.1.1 Kaupleja jätab endale õiguse enne kauba ostjale tarnimist lepingust taganeda alljärgnevatel põhjustel:
7.1.1.1 Tellitud kaupa ei ole mõistliku aja jooksul või kauplejale ebamõistliku kulu tekitamata võimalik tarnida.
7.1.1.2 Kehtivad õigusaktid ei luba tellitud kaupa ostjale müüa.
7.1.1.3 Tellimuse täitmist takistab nn. vääramatu jõud.
7.1.1.4 Kauplejal ei ole muul siin nimetamata mõistlikul põhjusel võimalik lepingut täita.
7.1.2 Kui kaupleja taganeb lepingust punkti 7.1.1 alusel siis tagastab ta ostjale tasutud ettemaksu viivitamatult kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisotsuse tegemisest.

7.2 E-poes kauba ostmiseks sõlmitud lepingust taganemisel kohaldatakse VÕS-i lepingust taganemise sätteid.

7.3 Kui e-poest ostetud kaup on tarbijani jõudnud, võib tarbija ostetud kauba tagastada 14 päeva jooksul.

7.4 Lepingust taganemisel ja kauba tagastamisel peab tarbija kauplejat taganemisest teavitama kirjalikus vormis arusaadavalt ja ühemõtteliselt või täitma IPI Laod OÜ ,http://uvlamp.ee e-poe veebilehel asuva taganemisavalduse.

7.5 Veebis täidetavasse taganemisavaldusse peab tarbija märkima kauba tellimuse või ostuarve numbri, mis on leitav tellimuse kinnitusel ja ostuarvel. Kui tellimusel on kaupu rohkem kui üks ja taganemisavaldus tehakse vaid osale kaupadest, tuleb eraldi ära märkida, milliseid kaupu taganemisavaldus käsitleb. Taganemisavaldusele tuleb samuti märkida tarbija eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed ja pangakonto number kauba eest tasutud raha tagastamiseks.

7.6 Taganemisavalduse saab esitada info@uvlamp.ee.

7.7 Täidetud taganemisavaldus tuleb esitada http://uvlamp.ee e-poe aadressile: info@uvlamp.ee

7.8 Kui tarbija kasutab taganemisavalduse edastamiseks kaupleja veebilehte, saadab kaupleja tarbijale viivitamata püsival andmekandjal (nt e-posti teel) kinnituse taganemisavalduse kättesaamise kohta.

7.9 Tarbija tagastab kauplejale kauba viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest.

7.10 Kaupleja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas tarbija kantud kauba kättetoimetamise kulud. Juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud kaupleja pakutud kõige odavamast tavapärasest kauba kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei tagasta kaupleja tarbijale kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Kaupleja võib keelduda tarbijale tagasimakse tegemisest seni, kuni taganemislepingu esemeks olev kaup on talle tagastanud.

7.11 Tagastamisele kuuluva kauba seisukorra halvenemise korral vastutab tarbija kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peab tarbija käsitsema ja kasutama kaupa üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes.

7.12 Kaupleja teeb tagastatava kauba eest tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutas maksete tegemiseks tarbija. Tarbijaga kokkuleppel on võimalik teistsugune makseviisi kasutamine.

7.13 Tarbija poolt tagastatavad kaubad peavad olema kasutamata, originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud) ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid). Kui kaup on ostetud tootekampaania korras, kus põhitootele on lisatud veel mõni kaup, tuleb ostjal tagastada kogu komplekt, st kõik kaubad.

7.14 Tarbija ei saa ostetud kaupa tagastada, kui kaup on valmistatud talle eritellimusel arvestades tarbija isiklikke vajadusi või tarbija poolt esitatud tingimuste kohaselt. Tagastada ei saa kaupa, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on peale kohale toimetamist avatud.

7.15 Tarbija kannab talle ostu - müügi lepingu esemena üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud, kui pooled ei ole ostu- müügilepingus kokku leppinud teisiti.

8. Pretensioonide esitamise kord

8.1 Tarbijale e-poe kaudu müüdavatele toodetele kehtib VÕS § 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba tarbijale kättetoimetamise kuupäevast, mis on fikseeritud kauba saatedokumendil.

8.2 Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.

8.3 Ostja, sõlmides ostu-müügilepingu oma majandus- või kutsetegevuses, peab ostetud kauba viivitamata üle vaatama või üle vaadata laskma ning teatama kauba lepingutingimustele mittevastavusest kauplejale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta kauba lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama.

8.4 Majandus- või kutsetegevuses müügilepingu sõlminud ostja peab kauba lepingule mittevastavust teatamisel, st pretensiooni esitamisel kauba mittevastavust piisavalt täpselt kirjeldama.

8.5 IPI Laod OÜ, http://uvlamp.ee e-poe esitatud pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui leiab tõendamist, et kaubal esinevad puudused on tekkinud ostja süül.

8.6 Pretensiooni esitamiseks ettenähtud perioodil on ostjal õigus kauba tasuta remondile kaupleja poolt. Kui kaupa ei ole võimalik remontida, siis see asendatakse volitatud töökoja otsuse alusel. Kui kauba asendamine ei ole võimalik, tagastab kaupleja ostjale kauba eest makstud raha.

8.7 Pretensiooni esitamise õigus kehtib eeldusel, et kaupa on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustes ja eesmärgipäraselt.

8.8 Pretensiooni esitamise aeg katkeb ning tasuta remonditeenused kaotavad kehtivuse juhul, kui:

· kaupa kauplusesse remonti tuues ei esitata selle ostu või töövõttu tõendavat dokumenti või kui sellel olevaid andmeid on muudetud/kustutatud;

· kauba seeria- ja mudelinumber on muudetud, eemaldatud või mitteloetav;

· kauba konstruktsiooni või tehase konfiguratsiooni on omavoliliselt muudetud või kui kaupa on remonditud volitamata isikute poolt;

· kauba puudus on tekkinud ostja süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel, ülekoormamisel, füüsilisel vigastamisel, vedelike kahjustuste tagajärjel vms;

8.9 Pretensiooni esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale kauba üleandmist ostjale, kauba ebaõigest kasutamisest, tarkvara ebaõigest paigaldamisest või kauba kasutamisel selleks mitteettenähtud eesmärgil. Samuti ei kuulu pretensiooni alla kauba regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine ning kauba sihtotstarbelise kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms.).

8.10 IPI Laod, http://uvlamp.ee e-pood ei vastuta kauba defektide kõrvaldamata jätmise eest, kui defekti ei ole pretensiooni esitamise käigus mainitud.

8.11 IPI Laod OÜ, http://uvlamp.ee e-pood juhib tähelepanu, et tarbijal on õigus e-poest soetatud kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral õigus kasutada VÕS § 101 loetletud õiguskaitsevahendeid.

9. Garantiiprotseduurid

9.1Kõikidele IPI Laod OÜ poolt imporditud ja müüdud UV-toodetele saab tarbija esitada pretensioone 24 kuu jooksul käesolevas dokumendis toodud tingimutel ja korras. Pretensiooni esitamise tähtaeg algab UV-toote üleandmisest tarbijale (edaspidi nimetatud ``ostja``), kusjuures eeldatakse, et üleandmise ajaks on originaalmüügidokumendilt nähtuv ostukuupäev. 9.2Käesolevad pretensiooni esitamise tingimused ei piira ega takista ostjat mingilgi viisil selliste Eesti Vabariigi seadustest tulenevate õiguste kasutamisel, milliste kasutamise välistamine või piiramine poolte kokkulepetega ei ole lubatud. 9.3 Pretensiooni võib esitada tootes ilmnevate toote konstruktsiooni-, valmistamise- ja toorainedefektide kõrvaldamiseks IPI Laod OÜ poolt. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste väär käsitlus. Pretensiooni saab esitada ainult nendele toodetele, mida on kasutatud sihtotstarbeliselt ja vastavalt toote kasutusjuhendile. Pretensiooni saab tarbija esitada üksnes UV-tootele originaalmüügidokumendi esitamisel. 9.4 Toote osas, mida ostja kasutab mittesihtotstarbeliselt või intensiivsemalt kui tootja poolt ette nähtud, käesolevad tingimused ei kehti.

9.5 Pretensiooni ei saa esitada tootes või selle detailides ilmnenud puuduste ja defektide (sh. purunemised) kohta, mis on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:

- transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
- toote hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest või kasutamisest või ülekoormamisest;
- toote ebaõigest kasutamisest, hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest, sh. voolu- või veevõrku ühendamisel, ning toote kasutamisel, hooldamisel, paigaldamisel või ühendamisel kasutusjuhendis esitatud instruksioonide ja ohutusnõuete järgimata jätmisest;
- toote konstruktsioonide muutmisest, mis kahjustavad tootele tootja poolt antud omadusi;
- müüjast sõltumatutel põhjustel, sh. Pingemuutused vooluvõrgus, lühised;
- toote kasutamisest lisavarustusega, mis ei ole ettenähtud ja ei sobi tootega;
- kui toodet on remontinud mittevolitatud isik;
- ostja või kasutaja süülisest tegevusest.

Samuti ei kuulu pretensiooni alla toote regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine.

9.6 Vea ilmnemisel ülalmainitud aja jooksul kohustub tarbija sellest teatama IPI Laod OÜ info@uvlamp.ee. Võimaluse korral kohustub tarbija viga ja selle oletatavaid tekkepõhjusi piisavalt täpselt kirjeldama. Lisaks eeltoodule kohustub ostja teatama toote mudeli, ostukuupäeva, toote numbri ja seeria numbri toote etiketilt ning esitama originaalostudokumendi.

9.7 Kõik pretensioonid esitatakse otse IPI Laod OÜ info@uvlemp.ee. Pretensioone lahendab üksnes IPI Laod OÜ.

Pretensiooni alla kuuluv viga parandatakse mõistliku aja jooksul sellest teada saamisest alates. Ostjal on õigus vea ilmnemisel nõuda toote remondi asemel asendamist või lepingust taganeda ja nõuda toote tagasivõtmist ja ostuhinna tagastamist üksnes juhul, kui tegemist on suure ulatusliku veaga, mille puhul parandamine ei annaks soovitud tulemust. Samuti juhul, kui remonti ei teostata korduvalt nõuetekohaselt. Müüjal on õigus keelduda toote asendamisest ja tagastamisest, kui asendamine või tagastamine põhjustab müüjale võrreldes toote parandamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi.

9.8 Õigustatud pretensiooni (s.o. pretensioon puuduste kohta, mis kuuluvad käesolevate tingimuste alustel kõrvaldamisele) alla kuuluvate puuduste kõrvaldamiseks tarvilik toodete transport müüja IPI Laod OÜ koha peale toimub müüja vahenditega ning on ostjale tasuta. Õigustatud pretensiooni alla mittekuuluvate puuduste korral kannab ostja toodete transpordikulud müüja IPI Laod OÜ koha peale.​

9.9 Kui käesolevate tingimuste tõlgendamisel tekib eriarvamusi ostja ja müüja vahel, lahendab vaidluse IPI Laod OÜ hoolduse spetsialist.