Myyntiehdot

Ladataan...

Myyntiehdot

1. IPI Laod OÜ, uvlamp.ee verkkokaupan myyntiehdot

Myyntiehdoissa käytetyt termit

Verkkokauppa - tavaroiden tai palvelujen tarjoaminen ja myynti Internetissä ilman osapuolten samanaikaista fyysistä läsnäoloa;

Verkkokaupan sijainti - verkkokaupan tapauksessa verkkosivuston osoite katsotaan sijainniksi;

Tavarat - myytävänä olevat irtaimet;

"Elinkeinonharjoittajalla" luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, mukaan lukien julkisoikeudellinen oikeushenkilö, joka toimii elinkeinoelämään, liiketoimintaan tai ammattiin liittyvissä tarkoituksissa;

Ostaja - luonnollinen tai oikeushenkilö, joka ostaa tavaroita kauppiaalta;

"Kuluttajalla" luonnollista henkilöä, joka toimii tarkoituksiin, jotka eivät kuulu hänen elinkeinoelämäänsä;

"Kuluttajariidalla" riitaa, joka koskee kuluttajan ja kauppiaan välisestä sopimuksesta johtuvia sopimusvelvoitteita;

VÕS - velkolaki.

2. Yleiset säännökset

2.1 Kauppa verkkokaupassa tapahtuu Viron tasavallan lainsäädännön mukaisesti. IPI Laodin, uvlamp.ee-verkkokaupan myyntiehdot ovat velvoittolain, kuluttajansuojalain, kaupallisen toiminnan lain, tietoyhteiskuntapalvelulain, jätelain sekä riidanratkaisusta verkossa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen nro 524/2013 mukaiset.

2.2 Verkkokaupan kauppiaalla on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia tarjottuihin verkkokaupan palveluihin ja hinnastoihin. Verkkokaupan kauppiaalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa ja täydentää näitä myyntiehtoja, jos kaupankäyntiä säätelevissä laeissa tapahtuu muutoksia, käyttöehdoissa havaitaan ristiriitoja tai jostain muusta syystä sovellettavien lakien mukaisesti. Jo tehtyjen käyttäjäsopimusten myyntiehdot pysyvät voimassa versiona, joka oli voimassa sopimuksen tekohetkellä.

2.3 Verkkokaupan tuotteiden hinnat ovat euroina ja sisältävät arvonlisäveron.

2.4 Tavaroiden tuotetiedot ovat viron kielellä verkkokaupassa.

2.5 Ostajan on pakko lukea verkkokaupan myyntiehdot. Ennen tavaroiden oston vahvistamista ostajan on vahvistettava IPI Laod, uvlamp.ee -verkkokaupan myyntiehtojen hyväksyminen. Suostumuksella katsotaan, että ostaja on lukenut, ymmärtänyt ja vahvistaa myyntisopimuksessa asetettujen ehtojen hyväksymisen.

3. Hinnat

3.1 Kaikki verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat ilmaistaan ​​euroina ja sisältävät arvonlisäveron.

3.2 Jos ostaja haluaa toimittaa tavarat hänen tilauksessaan ilmoittamalle vastaanottajalle, kuljetuksen, postituksen tai muun toimituksen hinta lisätään tavaran hintaan.

3.3 Kauppiaalla on oikeus muuttaa verkkokaupassa myytävien tuotteiden hintoja milloin tahansa.

3.4 Jos elinkeinonharjoittaja on muuttanut tavaroiden hintaa ennen tavaroiden toimittamista ostajalle, tavarat toimitetaan ostohetkellä voimassa olevaan myyntihintaan.

4. Yleiset tavarat ja ostoprosessi

4.1 Verkkokaupassa tarjottavat tavarat ovat yleensä saatavana IPI Laod OÜ: n varastosta, http://uvlamp.ee verkkokaupasta tai ne tilataan toimittajilta tarpeen mukaan. Tavaroiden ostoprosessin aikana ostajalle näytetään tiedot varaston koosta.

4.2 Tilauksen tekemisen jälkeen ostaja saa kauppiaalta vahvistuksen tilauksesta hänen sähköpostiosoitteeseensa. Tavaroiden tilaamisen määräaika näytetään asiakkaalle tuotteen ostoprosessin aikana kustakin tuotteesta erikseen. Toimitusaika ei yleensä ylitä 30 kalenteripäivää. Jos toimitusaika on pidempi kuin tavaroita tilattaessa, elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava siitä ostajalle erikseen.

4.3 Jos toimitusaika on pidempi, elinkeinonharjoittaja tarjoaa sopimuksessa ostajan kanssa:

· Uusi toimitusaika;

· Tuotteen korvaaminen toisella vastaavalla tuotteella

· Rahat takaisin.

4.4 Jos elinkeinonharjoittajasta riippumattomista syistä toimitusaika ylittää 30 kalenteripäivää, elinkeinonharjoittajan on sopimuksella ehdotettava uutta toimitusaikaa, tuotteen korvaamista vastaavalla tuotteella tai hyvitystä.

4.5 Elinkeinonharjoittajan on ostajan pyynnöstä palautettava tavaroista maksettu raha 14 päivän kuluessa sopimuksesta irtisanomisesta. Elinkeinonharjoittaja palauttaa palautetut tavarat käyttäen samaa ostajan käyttämää maksutapaa. Ostajan kanssa sovittaessa erilainen maksutapa on mahdollista.

4.6 Tuotekuvat, jotka näytetään tavaroiden mukana verkkokaupassa, voivat olla havainnollistavia ja ne voivat poiketa todellisista tavaroista näyttelytilassa. Ostaja voi ottaa yhteyttä kauppiaaseen sähköpostitse saadakseen tutustua tuotteeseen ja saadakseen tarkempia tietoja tai kuvauksia.

4.7 Verkkokaupassa käydään kauppaa sekä luonnollisten että oikeushenkilöiden kanssa.

4.8 Ostajan on toimitettava kauppiaalle oikeat ja oikeat tiedot, jotka vaaditaan tilauksen suorittamiseen ostoprosessin aikana (sukunimi, etunimi, yhteyshenkilön puhelinnumero, sähköpostiosoite, toimitusosoite, postinumero ja laillisen ostajan tapauksessa) koodi). Elinkeinonharjoittaja ei ole vastuussa ongelmista tai seurauksista, jotka johtuvat ostajan virheellisten tietojen toimittamisesta.

4.9 Tilauksen tekemisen jälkeen verkkokaupassa ostajalla on maksuvelvollisuus elinkeinonharjoittajan toimittaman laskun perusteella. Verkkokaupan kauppias välittää myös erämaksuvaihtoehdon, josta ostajan on täytettävä asiaankuuluva hakemus ja toimitettava se kauppiaalle yhdessä tilausvahvistuksen kanssa.

4.10 Ostaja voi tutustua osamaksusopimuksen vakioehtoihin: http://www.liisi.ee/laenul lepingu-uldtingimused /

4.11 Verkkokaupan tilauksen toteutus alkaa siitä hetkestä, kun ostaja on toimittanut tilauksen tuotteille ja täyttänyt siihen liittyvän maksuvelvollisuuden tai jos erämaksuyritys on täyttänyt erämaksusovelluksen ja ostaja on allekirjoittanut erämaksusovelluksen.

4.12 Tuotepakkaukset ovat osittain naarmuuntuneet tai vaurioituneet verkkokaupassa olevat tuotteet, joihin on merkitty näytetuote.

4.13 Verkkokaupassa olevat tuotteet, joihin on merkitty "näytetuote", on käytetty ja palautettu tehtaalla ja niissä voi olla kulumisen merkkejä.

4.14 Verkkokaupassa ostaja voi antaa kauppiaalle suostumuksen myyntitarjousten vastaanottamiseen hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Hyväksynnän sattuessa ostajan on tehtävä merkinnät sopivaan ikkunaan ostoprosessin aikana.

5. Ostoprosessi verkkokaupassa

5.1. Ostoprosessin aloittamiseksi ostajan on valittava sopiva tuote IPI Laod OÜ: n, http://uvlamp.ee verkkokaupasta ja tutustuttava tuotteeseen liittyviin tietoihin, kuvaukseen, ostoehtoihin ja hintaan. Kaikki tarvittavat tiedot löytyvät tavaran kuvauksesta. Tavaroiden saatavuus ja tilattujen tuotteiden toimitusaika näkyvät ostajalle tavaroiden valinnassa.

5.2. Ostoksen tekemiseksi ostajan on valittava tuote ja sijoitettava se ostoskoriin.

5.3. Haluttaessa ostaja voi valita lisää tuotteita ostoskorista. Ennen ostoksen viimeistelyä ostajan on varmistettava, että kaikkien tavaroiden halutut määrät ovat oikein.

5.4. Ennen kuin teet ja vahvistat ostoksen lopullisen ostoksen, voit poistaa valitut tavarat ostoskorista, muuttaa tavaroiden nimiä ja määriä.

5.5. Ostoksen vahvistamiseksi ostajan on annettava kaikki IPI Laodin, http://uvlamp.ee, edellyttämät tiedot tavaroiden järjestyksessä (ks. Kohta 4.8).

5.6. Jos ostaja haluaa toimittaa tavarat tilauksessa ilmoitetulle vastaanottajalle, tavaroiden hintaan lisätään kuljetus-, posti- tai muut toimituskulut. Tätä varten ostaja valitsee toimitustavan ennen kuin tavarat lopullisesti vahvistetaan. Tavaroiden hintaan lisätään maksu tavaroiden toimittamisesta ostajan valitseman toimitustavan mukaan.

5.7. Verkkokauppa tarjoaa ostajalle seuraavat tavarat toimittaa tavarat Viron tasavallassa:

kuriirikuljetus ostajan ilmoittamaan osoitteeseen 15 euron maksua vastaan;

5.8 Viron tasavallan ulkopuolella, IPI Warehouses, uvlamp.ee-verkkokauppa ei yleensä toimittaa tavaroita.

5.9 Ostettaessa tavaroita ostaja voi päättää seurata tavaroita itse. Verkkokaupasta tilatut tavarat voi noutaa osoitteesta Tatari 58a, toimisto 207, 10134 Tallinna, jonka ostaja valitsi tavaroita tilatessaan.

5.10 Jos ostaja haluaa saada tilatut tavarat valitsemaansa osoitteeseen Tatari 58a, toimisto 207, 10134 Tallinna, tavaroiden kuljetuksesta aiheutuvia lisäkustannuksia ei lisätä hintaan.

5.11 Ostajan on lukettava myyntiehdot ennen lopullista ostoa. Tätä varten ostajan on tehtävä merkintä asiaankuuluvaan ikkunaan "Hyväksyn http://uvlamp.ee verkkokaupan myyntiehdot", jos hän on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt myyntiehdot. Ostaja ei voi jatkaa ostoprosessia hyväksymättä verkkokaupan myyntiehtoja.

5.12 Verkkokaupasta ostettujen tavaroiden myyntisopimus tulee osapuolia sitovaksi sen jälkeen, kun ostaja on maksanut myyntilaskun tai tehnyt eräsopimuksen.

5.13 Kun ostat tavaroita osamaksulla verkkokaupasta, erämaksusovellus on täytettävä kohdassa 4.9 esitetyllä tavalla. Verkkokaupan myyntisopimus katsotaan tehdyksi, kun osamaksua tarjoava yritys on tyydyttänyt hakemuksen ja allekirjoittanut ostajan osamaksusopimuksen.

5.14 Osamaksua hakiessaan Ostajan on allekirjoitettava osamaksusopimus viiden päivän kuluessa osamaksua tarjoavan yrityksen suostumuksesta maksaa erä. Jos ostaja ei ole allekirjoittanut osamaksusopimusta ajoissa, verkkokaupan tilaus peruutetaan.

5.15 Ostajan on maksettava verkkokaupan ostolasku viiden päivän kuluessa tilauksesta. Jos ostaja ei ole maksanut ostolaskua tänä aikana, verkkokaupan tilaus peruutetaan.

5.16 Tilauksen jälkeen Ostaja saa linkin sähköpostiosoitteeseensa, jonka kautta on mahdollista seurata tilauksen tilaa ja täyttämisprosessia.

5.17 Tilauksen vahvistamisen jälkeen elinkeinonharjoittaja lähettää seuraavat tiedot ostajan sähköpostiosoitteeseen:

IPI Laod OÜ, tiedot uvlamp.ee-verkkokaupasta sekä tiedot osoitteesta ja viestintävälineistä;

kuluttajien valitusmahdollisuudet;

tiedot ostetuista tavaroista;

mahdollisuudet saada tietoja tavaroiden yhteensopivuudesta laitteistojen ja ohjelmistojen kanssa;

tavaroiden kokonaishinta, mukaan lukien kaikki verot ja maksut, mukaan lukien tavaroiden toimituskulut;

tavaroiden toimitusaika;

tiedot sopimuksen peruuttamisoikeudesta (mukaan lukien peruutushakemuksen muoto ja peruutukseen liittyvät kulut);

menettely vaatimusten esittämiseksi;

mahdollisuudet turvautua oikeussuojakeinoihin, jos tavarat eivät ole vaatimusten mukaisia;

tiedot lisätakauksen olemassaolosta tai puuttumisesta;

valitusten käsittelymenettelyt;

tiedot tuomioistuimen ulkopuolisista valitus- ja riitojenratkaisuelimiltä

6. Tavaroiden toimitusaika ja -ehdot

6.1 Tehdessään ostoksen verkkokaupassa ostaja valitsee sopivimmat kauppiaan tarjoamista tavaroista.

6.2 Verkkokaupasta tilattujen tavaroiden toimitusmenetelmät on kuvattu kohdassa 5.7.

6.3 Verkkokaupasta ostettujen tavaroiden toimitusaika riippuu siitä, ovatko tilatut tavarat IPI Laodin, http://uvlamp.ee e-kaupan varastossa vai eivät. Tehtyään tilauksen ja maksanut kengän, ostaja saa kauppiaalta vahvistuksen tilauksesta sekä vahvistuksen toimitusajasta hänen sähköpostiosoitteeseensa.

6.4. Ostajan pyynnöstä rahat, jotka on maksettu tavaroista pidemmän toimitusajan vuoksi (mukaan lukien maksettu kuljetuspalvelusta), palautetaan 14 päivän kuluessa sopimuksen irtisanomispäivästä.

6.5 Tilauksen vahvistamisen jälkeen elinkeinonharjoittaja lähettää vahvistuksen ostajan sähköpostiosoitteeseen, joka sisältää muun muassa toimituspäivän. Jos ostaja on ilmaissut halunsa noutaa tavarat henkilökohtaisesti osoitteesta Tatari 58a, toimisto 207, 10134 Tallinna, toimituspäivä on päivä, jolloin tavarat ovat valmiita luovuttamaan ostajalle ostajan valitsemasta IPI-varastoista, http://uvlamp.ee.

6.7 Jos mahdollista, kauppias lyhentää toimitusaikaa ilmoittamalla siitä ostajalle tilaukseen liitettyjen yhteystietojen tai viestintävälineiden avulla.

6.8 Tavaroiden toimitus ostajalle osoitteeseen Tatari 58a, toimisto 207, 10134 Tallinn tapahtuu verkkokaupan tilauksen tai laskun numeron perusteella, jotka löytyvät tilausvahvistuksesta ja esittämällä henkilöllisyystodistuksen. Tavarat luovutetaan kolmansille osapuolille, jos tavaroiden ostaja on valtuuttanut hänet siihen.

7. Osto- ja myyntisopimuksen peruuttaminen ja osto- ja myyntisopimuksen tuoton palauttaminen

7.1 Ennen tavaroiden toimittamista ostajalle sekä ostaja että kauppias voivat purkaa sopimuksen tai irtisanoutua sopimuksesta VÕS: n määräysten mukaisesti.

7.1.1 Elinkeinonharjoittaja pidättää oikeuden peruuttaa sopimus ennen tavaroiden toimittamista ostajalle seuraavista syistä:
7.1.1.1 Tilattuja tavaroita ei ole mahdollista toimittaa kohtuullisessa ajassa tai ilman kohtuuttomia kustannuksia elinkeinonharjoittajalle.
7.1.1.2 Nykyinen lainsäädäntö ei salli tilattujen tuotteiden myyntiä ostajalle.
7.1.1.3 Tilauksen toteuttamista haittaavat ns ylivoimainen este.
7.1.1.4 Elinkeinonharjoittaja ei pysty täyttämään sopimusta mistään muusta kohtuullisesta syystä, jota ei ole mainittu tässä.
7.1.2 Jos elinkeinonharjoittaja vetäytyy sopimuksesta kohdan 7.1.1 perusteella, hänen on palautettava ostajalle maksettu ennakko välittömästi, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamispäätöksen tekemisestä.

7.2 Verkkokaupan tavaroiden ostamista koskevasta sopimuksesta luopumisen yhteydessä sovelletaan VÕS: n sopimuksen peruuttamista koskevia säännöksiä.

7.3 Jos verkkokaupasta ostetut tavarat ovat saapuneet kuluttajaan, hän voi palauttaa ostetut tavarat 14 päivän kuluessa.

7.4 Sopimuksen peruuttamisen ja tavaroiden palauttamisen jälkeen kuluttajan on ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle peruutuksesta ymmärrettävästi ja yksiselitteisesti kirjallisesti tai täytettävä peruutushakemus IPI Laod OÜ: n verkkosivustolla http: //uvlamp.ee.

7.5 Verkossa täytetyssä peruutushakemuksessa kuluttajan on ilmoitettava tavaroiden tilausnumero tai ostolaskun numero, joka löytyy tilausvahvistuksesta ja ostolaskusta. Jos tilauksessa on useampi kuin yksi tavara ja peruuttamista koskeva hakemus tehdään vain osalle tavaroita, on erikseen ilmoitettava, mitkä tavarat ovat peruutushakemuksen piirissä. Kuluttajan etunimi, sukunimi, yhteystiedot ja pankkitilin numero tavaroista maksetun rahan palauttamiseksi on ilmoitettava myös nostopyynnössä.

7.6 Nostopyyntö voidaan lähettää osoitteeseen info@uvlamp.ee.

7.7 Täytetty peruuttamishakemus on toimitettava http://uvlamp.ee verkkokaupan osoitteeseen: info@uvlamp.ee

7.8 Jos kuluttaja käyttää elinkeinonharjoittajan verkkosivustoa peruuttamista koskevan hakemuksen jättämiseen, elinkeinonharjoittajan on välittömästi lähetettävä kuluttajalle vahvistus peruutushakemuksen vastaanottamisesta pysyvällä välineellä (esim. Sähköpostitse).

7.9 Kuluttajan on palautettava tavarat elinkeinonharjoittajalle välittömästi, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua peruutushakemuksen tekemisestä.

7.10 Saatuaan peruutushakemuksen elinkeinonharjoittajan on palautettava kuluttajalle välittömästi, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua, kaikki kuluttajalta sopimuksen nojalla saadut maksut, mukaan lukien kuluttajalle aiheutuneet tavaroiden toimituskulut. Jos kuluttaja on nimenomaisesti valinnut muun toimitustavan kuin elinkeinonharjoittajan tarjoaman halvimman tavanomaisen toimitustavan, elinkeinonharjoittaja ei saa korvata kuluttajalle kustannuksia, jotka ylittävät tavanomaisen toimitustavan kustannukset. Elinkeinonharjoittaja voi kieltäytyä maksamasta korvausta kuluttajalle, kunnes peruutussopimuksen kohteena olevat tavarat on palautettu hänelle.

7.11 Jos palautettavat tavarat pilaantuvat, kuluttaja on vastuussa tavaroiden käytöstä johtuvasta arvonlaskusta, jos hän on käyttänyt tavaraa muulla tavalla kuin on tarpeen tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan varmistamiseksi. Tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi kuluttajan on käsiteltävä ja käytettävä tavaroita vain siten kuin hänen normaalisti sallitaan tehdä kaupassa.

7.12 Elinkeinonharjoittajan on palautettava palautetut tavarat samalla maksutavalla kuin mitä kuluttaja käyttää. Sopimuksessa kuluttajan kanssa on mahdollista käyttää erilaista maksutapaa.

7.13 Kuluttajan palauttamien tavaroiden on oltava käyttämättömiä, alkuperäispakkauksessa (voi olla avaamisen merkkejä, mutta vaurioitumattomia) ja alkuperäisessä pakkauksessa (sisällytä kaikki tuotteet tuotteen pakkaukseen). Jos tavarat on ostettu osana tuotekampanjaa, jossa päätuotteeseen on lisätty muita tuotteita, ostajan on palautettava koko sarja eli kaikki tavarat.

7.14 Kuluttaja ei voi palauttaa ostettuja tavaroita, jos tavarat on tehty tilauksesta, ottaen huomioon kuluttajan henkilökohtaiset tarpeet tai kuluttajan asettamien ehtojen mukaisesti. Tavaroita, joita ei voida palauttaa terveys- tai hygieniasyistä ja jotka ovat auki toimituksen jälkeen, ei voida palauttaa.

7.15 Kuluttaja vastaa välittömistä kustannuksista, jotka liittyvät hänelle luovutettujen tavaroiden palauttamiseen, elleivät osapuolet ole sopineet toisin myyntisopimuksessa.

8. Menettely vaatimusten esittämiseksi

8.1 LPA: n 218 §: n 2 momentissa säädettyä kahden vuoden vaatimusta vaatimuksen esittämisestä sovelletaan tuotteisiin, jotka myydään kuluttajille verkkokaupan kautta. Vaatimuksen esittämisen määräaika tulee voimaan päivästä, jona tavarat toimitetaan kuluttajalle, joka on vahvistettu saateasiakirjassa.

8.2 Vaatimus on tehtävä välittömästi, mutta viimeistään kahden kuukauden kuluessa tavaravirheen havaitsemisesta. Jos vika havaitaan, ostajan on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet tavaroiden säilyttämiseksi ja suojaamiseksi, mukaan lukien viallisten tuotteiden käyttämättä jättäminen, jos tavaroiden käyttö huonontaa edelleen tavaroiden kuntoa.

8.3 Tehdessään osto- ja myyntisopimuksen taloudellisessa tai ammatillisessa toiminnassaan ostajan on välittömästi tarkastettava tai pitänyt tarkastaa ostetut tavarat ja ilmoittaa elinkeinonharjoittajalle tavaroiden vaatimustenvastaisuudesta kohtuullisen ajan kuluessa saatuaan tietää tai hänen olisi pitänyt saada tieto vaatimustenvastaisuudesta.

8.4 Ostajan, joka on tehnyt myyntisopimuksen taloudellisessa tai ammatillisessa toiminnassa, on kuvattava tavaroiden vaatimustenvastaisuus riittävän yksityiskohtaisesti ilmoittaessaan tavaroiden vaatimustenvastaisuudesta sopimuksen yhteydessä eli esittäessään vaatimuksen.

8.5 IPI Laod OÜ: n, http://uvlamp.ee verkkokaupan, vaatimusta ei voida ratkaista, jos osoitetaan, että tavaroiden puutteet ovat syntyneet ostajan syystä.

8.6 Ostajalla on oikeus korjata tavarat maksutta vaatimuksen esittämisen ajanjaksona maksutta. Jos tavaroita ei voida korjata, ne korvataan valtuutetun korjaamon päätöksellä. Jos tavaroiden vaihtaminen ei ole mahdollista, kauppias palauttaa tuotteista maksetut rahat ostajalle.

8.7 Oikeus vaatimuksen esittämiseen on voimassa edellyttäen, että tavaroita on käytetty vain siihen tarkoitettuihin olosuhteisiin ja tarkoitukseen.

8.8 Vaatimuksen esittämisen aika keskeytyy ja ilmaiset korjauspalvelut mitätöidään, jos:

· Tuotaessa tavaraa kauppaan korjattavaksi ei toimiteta asiakirjaa, joka todistaa tavaran ostamisen tai käyttämisen tai jos sitä koskevia tietoja on muutettu / poistettu;

· Tavaroiden sarjanumero ja mallinumero on muutettu, poistettu tai lukukelvoton;

· Tavaroiden suunnittelua tai tehtaan kokoonpanoa on muutettu mielivaltaisesti tai jos tavarat ovat korjanneet asiattomat henkilöt;

· Tavaravirhe on johtunut ostajan virheestä väärän toiminnan, käyttöohjeiden noudattamatta jättämisen vuoksi tai jos virheet ovat aiheutuneet huolimattomasta varastoinnista, huollosta, ylikuormituksesta, fyysisistä vammoista, nesteiden vahingoittumisesta jne.

8.9 Oikeus vaatimuksen esittämiseen ei ulotu vahingonkorvaukseen, joka aiheutuu kuljetuksesta tavaran ostajalle toimittamisen jälkeen, tavaroiden väärästä käytöstä, ohjelmiston virheellisestä asennuksesta tai tavaroiden käytöstä muuhun kuin tätä tarkoitusta varten. Vaatimus ei myöskään kata tavaroiden tavanomaisesta käytöstä johtuvien osien normaalia kulumista ja vikoja (naarmuja jne.), Jotka ovat merkityksettömiä tavaroiden käyttötarkoituksen kannalta.

8.10 IPI Laod, http://uvlamp.ee verkkokauppa ei ole vastuussa tavaroiden virheiden poistamisesta, jos vikaa ei ole mainittu vaatimuksen esittämisen yhteydessä.

8.11 IPI Laod OÜ, http://uvlamp.ee verkkokauppa huomauttaa, että kuluttajalla on oikeus käyttää LPA: n §: ssä 101 lueteltuja oikeussuojakeinoja, jos verkkokaupasta ostetut tavarat eivät ole sopimuksen ehtojen mukaisia.

9. Takuuohjeet

9.1 Kuluttaja voi esittää vaatimuksia kaikista IPI Laod OÜ: n tuomista ja myymistä UV-tuotteista 24 kuukauden kuluessa tässä asiakirjassa määritellyin ehdoin ja menettelyn mukaisesti. Vaatimuksen nostamisaika alkaa UV-tuotteen toimittamisesta kuluttajalle (jäljempänä `` ostaja '') olettaen, että toimitusaika on ostopäivä, joka näkyy alkuperäisessä myyntiasiakirjassa. 9.2 Nämä vaatimuksen esittämisehdot eivät millään tavalla rajoita tai estä Ostajaa käyttämästä sellaisia ​​Viron tasavallan laeista johtuvia oikeuksia, joiden käyttöä osapuolten sopimukset eivät salli. 9.3 IPI Laod OÜ voi vaatia tuotteen tuotesuunnittelu-, valmistus- ja raaka-ainevikojen poistamista. Vaatimus ei kata koulutusta, säätöä, huoltoa, puhdistusta, tuotteen kaupallisen ulkonäön palauttamista tai virheellisten käyttöohjeiden virheiden poistamista. Väite voidaan esittää vain tuotteista, joita on käytetty aiottuun tarkoitukseen ja tuotteen käyttöohjeiden mukaisesti. Kuluttaja voi tehdä valituksen vain toimittamalla alkuperäisen UV-tuotteen myyntitositteen. 9.4 Tuotetta, jota ostaja käyttää muuhun kuin valmistajan määräämään tarkoitukseen tai intensiivisemmin, näitä ehtoja ei sovelleta.

9.5 Tuotteeseen tai sen yksityiskohtiin liittyvistä puutteista ja puutteista (mukaan lukien rikkoutumisista) ei voida vedota seuraavista syistä:

- kuljetusvaurio, joka on tapahtunut tuotteen luovuttamisen jälkeen ostajalle;
- tuotteen huolimaton tai epäasianmukainen varastointi tai käyttö tai ylikuormitus
- tuotteen väärä käyttö, huolto, asennus tai kytkentä, ml. käyttöohjeissa olevien ohjeiden ja turvallisuusohjeiden laiminlyönti verkkovirtaan tai veteen kytkemisen yhteydessä sekä tuotteen käytön, huollon, asennuksen tai kytkemisen yhteydessä;
- tuotteen suunnitteluun tehdyt muutokset, jotka heikentävät tuotteen ominaisuuksia, jotka valmistaja on ilmoittanut;
- syistä, joita myyjä ei voi valvoa, mukaan lukien Verkkojännitteen muutokset, oikosulut;
- tuotteen käyttö lisävarusteilla, joita ei ole tarkoitettu ja jotka eivät ole yhteensopivia tuotteen kanssa;
- jos tuotteen on korjannut asiattomat henkilöt;
- ostajan tai käyttäjän väärät teot.

Väite ei myöskään kata tuotteen normaalista käytöstä johtuvaa osien normaalia kulumista.

9.6 Jos virhe esiintyy yllä mainitun ajanjakson aikana, kuluttaja sitoutuu ilmoittamaan asiasta IPI Laod OÜ: lle info@uvlamp.ee. Kuluttaja sitoutuu mahdollisuuksien mukaan kuvaamaan vian ja sen todennäköiset syyt riittävän yksityiskohtaisesti. Edellä mainitun lisäksi ostaja sitoutuu ilmoittamaan tuotetarrassa tuotemallin, ostopäivä, tuotenumeron ja sarjanumeron sekä toimittamaan alkuperäisen ostodokumentin.

9.7 Kaikki vaatimukset nostetaan suoraan IPI Laod OÜ: lle osoitteeseen info@uvlemp.ee. Valitukset ratkaisee vain IPI Laod OÜ.

Vaatimuksen kattama virhe on korjattava kohtuullisen ajan kuluessa saatuaan siitä tiedon. Virheen sattuessa ostajalla on oikeus vaatia tuotteen korvaamista tai peruuttaa sopimus tuotteen korjaamisen sijaan ja vaatia tuotteen palauttamista ja kauppahinnan palauttamista vain, jos on olemassa merkittävä virhe, jossa korjaus ei tuottaisi toivottua tulosta. Myös, jos korjauksia ei suoriteta toistuvasti oikein. Myyjällä on oikeus kieltäytyä tuotteen vaihtamisesta ja palauttamisesta, jos vaihto tai palautus aiheuttaa myyjälle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa tuotteen korjaamiseen verrattuna.

9.8 Tuotteiden kuljettaminen myyjän IPI Laod OÜ -paikkaan, joka on välttämätön perustellun vaatimuksen kattamien puutteiden poistamiseksi (eli vaatimus virheistä, jotka on poistettava näiden ehtojen perusteella), tapahtuu myyjän kustannuksella ja ostajalle maksutta. Jos vikoja ei korvata perustellussa vaatimuksessa, ostajan tuotteiden kuljetuskustannukset vastaa myyjä IPI Laod OÜ.

9.9 Jos ostajan ja myyjän välillä on erimielisyyttä näiden ehtojen tulkinnasta, erimielisyydet ratkaisee IPI Laod OÜ: n huoltoasiantuntija.