Kas uvc-lambi kasutamine olmetingimustes on ohutu

Oluline on meeles pidada, et UVC kiirgus hävitab nii kahjulikke kui ka kasulikke mikroorganisme. Seadmete tõhususe ja terviseohutuse eest vastutab täielikult tootja ja levitaja3. UVC-seadme kasutusjuhendis peab olema üksikasjalik info meetodi tingimuste ja ohutuse kohta. Standardid näevad ette, et taoliste seadmete märgistusel oleks kiirgushoiatus. Näiteks:

kiirgushoiatus

UVC-kiirguse kasutamise puhul tuleb järgida kahte väga olulist põhimõtet – peab olema välistatud erikaitsevarustuseta inimese viibimine UVC-kiirguses ning tekkiva osooni (O3) kontsentratsioon peab olema kontrolli all (tõhus ventilatsioon, tuulutamine). UVC-seadme korralisi hooldustöid tuleb teostada vastavalt hooldusjuhendile ja hooldusgraafikule.

UVC kiirguri kasutamine kodustes (olme-)tingimustes võib olla tervisele ohtlik! Rõhutame, et UVC-kiirgurid peavad jääma ainult vastava ala professionaalide kasutada, sest kiirgus on elusorganismile ohtlik. UVC-kiirguse laialdane kasutamine avalikes kohtades on piiratud, kuna tavalised UVC-kiirgusallikad on nii kantsero- kui ka kataraktogeensed. Olmetingimustes UVC-kiirguse juurutamisel tasub tõsiselt hinnata nii UVC-kiirgusest tulenevat potentsiaalset terviseriski inimestele ja objektidele kui ka viiruse mittetäieliku inaktiveerimise riski. Seda seetõttu, et mõnel olmetingimustes kasutuseks turustatud UV-seadmel puuduvad funktsioonid, mis kaitsevad kasutajaid soovimatu või juhusliku UV-kiirguse eest.

Riskid: desinfitseerimiseks kasutatavad UVC-lambid võivad sõltuvalt UVC-kiirguse lainepikkusest, võimsusest ja kiirguse kestusest kahjustada tervist. Terviserisk võib suureneda näiteks siis, kui seadet ei paigaldata õigesti või seadet kasutavad koolitamata isikud.

Naha ja silmade otsene kokkupuude UVC-kiirgusega võib põhjustada valulikke silmakahjustusi ja põletusetaolisi nahareaktsioone. Ühtki UV-seadet kasutades EI TOHI otse UV-valgusesse vaadata ega käsi UV-kiirte ette panna.
Mõned UVC-lambid genereerivad osooni. Osooni sissehingamine võib ärritada hingamisteid.
UVC-võib lagundada teatud materjale (näiteks plastik, polümeerid ja värvitud tekstiil).
Mõned UVC-lambid sisaldavad elavhõbedat. Kuna elavhõbe on mürgine ka väikestes kogustes, tuleb purunenud lambi puhastamisel ja lambi utiliseerimisel olla äärmiselt ettevaatlik.
Mõnedes UVC-lampides kasutatavad leedlambid (LED-lambid) ei ole desinfitseerimiseks vajaliku intensiivsusega ja elueaga tõestatult katsetatud. Kaasaegsed uuringud on tõestanud, et UVC-leedide püsivus ja intensiivsus desinfitseerimiseks vajalikel lainepikkustel on veel madal.

Efektiivsus: UVC-lampide efektiivsus SARS-CoV-2 viiruse inaktiveerimisel pole täpselt teada, kuna SARS-CoV-2 viiruse inaktiveerimiseks vajalike UVC-kiirguse lainepikkuse, annuse ja kestuse kohta on vähe avaldatud andmeid. Oluline on tunnistada, et üldiselt ei saa UVC-inaktiveerida viirust ega bakterit, mis ei puutu otseselt kokku UVCga. Teisisõnu, viirust või bakterit ei inaktiveerita, kui see on kaetud tolmu või mullaga, varjatud pindadega, kinnitatud poorsele pinnale või pinna alaküljele.

Konkreetse UVC-lambi kohta lisateabe saamiseks võiksite:

Uurida tootjalt toote tervise- ja ohutusriskide ning kasutusjuhiste/koolitusteabe kättesaadavuse kohta.
Uurida, kas toode tekitab osooni.
Uurida, millised materjalid sobivad UVC-desinfitseerimiseks.
Uurida, kas lamp sisaldab elavhõbedat. See teave võib olla kasulik, kui lamp on kahjustatud ja peate teadma, kuidas lampi puhastada ja/või utiliseerida.
Uurida tootjalt tehnilist teavet (lainepikkus, toimeaeg, kaitse kiirgusele, valgusallika tööiga jne) toote kohta ning kas tootjal on esitada dokumentatsiooni tootele tehtud ohutustestide kohta.
NB! Testid, et toode on desinfitseeriva toimega, ei tõesta toote ohutust inimesele!

Allikas: Terviseamet juhendid