Kas kõik uvc-kiirgust tekitavad lambid on ühesugused

Kõik UVC-lambid ei ole ühesugused.

UVC-lambid võivad emiteerida väga spetsiifilisi UVC-lainepikkusi (näiteks 254 nm või 222 nm). Mõned lambid kiirgavad ka nähtavat ja infrapunakiirgust ja osad kiirgavad mitut tüüpi lainepikkusi. Erinevad lainepikkused võivad mõjutada lambi efektiivsust viiruse inaktiveerimisel ning mõjutada lambiga seotud terviseriske.

On uuringuid selle kohta, et mõned lambid, mille tipplainepikkus on 222 nm, võivad kahjustada imetajate nahka, silmi ja DNAd tunduvalt vähem kui 254 nm juures kiirgavad lambid, kuid pikaajalised ohutusandmed selle kohta puuduvad.

Allikas: Terviseamet juhendid