Igakuised arhiivid: Juuni 2021

 1. Kust leiab rohkem infot uv-kiirguse ja uvc-desinfitseerimise kohta?

  Kust leiab rohkem infot uv-kiirguse ja uvc-desinfitseerimise kohta?
  Loe lisaks »
 2. Kas uvc-seade on meditsiiniseade?

  Kas uvc-seade on meditsiiniseade

  Seade kuulub meditsiiniseadmete hulka juhul, kui sel on otsene meditsiiniline eesmärk.

  Samuti kuuluvad meditsiiniseadmete hulka seadmed, mis on ettenähtud meditsiiniseadmete desinfitseerimiseks.

  Olmetingimustes kasutamiseks (sh õhu/pindade desinfitseerimiseks) ettenähtud UVC-seadmed ei kuulu meditsiiniseadmete hulka.

  Allikas: Terviseamet juhendid

  Loe lisaks »
 3. Millal käsitletakse õhupuhastusseadet biotsiidina?

  Millal käsitletakse õhupuhastusseadet biotsiidina

  Õhupuhastusseadmes, mis sisaldavad UVC-lampi ja katalüsaatorit, tekitatakse kohapeal õhust vabu radikaale, mis on biotsiidi toimeaine.

  Seega tuleb selle seadmega tekitatavale toimeainele taotleda terviseametist üleminekuperioodil biotsiidi registreerimistunnistust.

  Allikas: Terviseamet juhendid

  Loe lisaks »
 4. Kas kõik uvc-kiirgust tekitavad lambid on ühesugused?

  Kas kõik uvc-kiirgust tekitavad lambid on ühesugused

  Kõik UVC-lambid ei ole ühesugused.

  UVC-lambid võivad emiteerida väga spetsiifilisi UVC-lainepikkusi (näiteks 254 nm või 222 nm). Mõned lambid kiirgavad ka nähtavat ja infrapunakiirgust ja osad kiirgavad mitut tüüpi lainepikkusi. Erinevad lainepikkused võivad mõjutada lambi efektiivsust viiruse inaktiveerimisel ning mõjutada lambiga seotud terviseriske.

  On uuringuid selle kohta, et mõned lambid, mille tipplainepikkus on 222 nm, võivad kahjustada imetajate nahka, silmi ja DNAd tunduvalt vähem kui 254 nm juures kiirgavad lambid, kuid pikaajalised ohutusandmed selle kohta puuduvad.

  Allikas:

  Loe lisaks »
 5. Kas uvc-lambi kasutamine olmetingimustes on ohutu?

  Kas uvc-lambi kasutamine olmetingimustes on ohutu

  Oluline on meeles pidada, et UVC kiirgus hävitab nii kahjulikke kui ka kasulikke mikroorganisme. Seadmete tõhususe ja terviseohutuse eest vastutab täielikult tootja ja levitaja3. UVC-seadme kasutusjuhendis peab olema üksikasjalik info meetodi tingimuste ja ohutuse kohta. Standardid näevad ette, et taoliste seadmete märgistusel oleks kiirgushoiatus. Näiteks:

  kiirgushoiatus

  UVC-kiirguse kasutamise puhul tuleb järgida kahte väga olulist põhimõtet – peab olema välistatud erikaitsevarustuseta inimese viibimine UVC-kiirguses ning tekkiva osooni (O3) kontsentratsioon peab olema kontrolli all (tõhus ventilatsioon, tuulutamine). UVC-seadme korralisi hooldustöid tuleb teostada vastavalt hooldusjuhendile ja hooldusgraafikule.

  UVC kiirguri kasutamine kodustes (olme-)tingimustes võib olla tervisele ohtlik! Rõhutame, et UVC-kiirgurid peavad jääma ainult vastava ala professionaalide kasutada, sest kiir

  Loe lisaks »
 6. Kas uvb- või uva-kiirgus võib inaktiveerida koroonaviiruse sars-cov-2?

  Kas uvb- või uva-kiirgus võib inaktiveerida koroonaviiruse sars-cov-2

  UV-kiirguse antimikroobsetest omadustest rääkides tuleb keskenduda UVC-spektri bioloogilistele omadustele ning see on teaduslikult tunnustatud. Arvatakse, et UVB- ja UVA-kiirgus on SARS-CoV-2 koroonaviiruse inaktiveerimisel vähem efektiivne kui UVC-kiirgus.

  UVB: On tõendeid selle kohta, et UVB-kiirgus inaktiveerib teisi SARS-viiruseid (mitte SARS-CoV-2). Kuid see on oluliselt vähem efektiivne ja inimestele ohtlikum kui UVC-kiirgus, kuna UVB-kiirgus võib tungida sügavamale naha ja silma kudedesse.

  UVA: UVA-kiirgus on vähem ohtlik kui UVB-kiirgus, kuid on SARS-viiruste inaktiveerimisel oluliselt vähem efektiivne (umbes 1000 korda) võrreldes UVB- või UVC-kiirgusega.

  Allikas:

  Loe lisaks »
 7. Kas uvc-lambid võivad inaktiveerida sars-cov-2 koroonaviirust?

  Kas uvc-lambid võivad inaktiveerida sars-cov-2 koroonaviirust

  UVC-kiirgus on tuntud õhu, vee ja mittepoorsete pindade desinfitseerimismeetod. UVC-kiirgust on aastakümneid tõhusalt kasutatud bakterite, näiteks tuberkuloosi leviku vähendamiseks. Sel põhjusel nimetatakse UVC-lampe sageli "bakteritsiidseteks" lampideks. UVC-kiirguse antimikroobse potentsiaali puhul tuleb siiski tunnistada, et UVC-toime spekter ja tõhususe tase on piiratud ning sõltub mitmest tegurist (näiteks keskkonna niiskus ja temperatuur, orgaaniline saastatus, UVC-lainepikkus, kiirgusintensiivsus ja toimeaeg, töödeldava pinna materjal, mikroorganismide ja viiruste tüüp). Samuti on oluline pidada meeles, et UVC-kiirgusel on omadus hävitada mitte ainult kahjulikke, vaid ka elutegevuseks vajalikke mikroorganisme ning erinevaid materjale.

  UVC-kiirgus võib olla efektiivne ka COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse inaktiveerimisel. Siiski on SARS-CoV-2 viiruse inaktiveerimiseks vajaliku UVC-kiirguse lainepikkuse, annuse ja kestuse kohta avaldatud teaduslikke uurimisandmeid

  Loe lisaks »
 8. Mis on uv-kiirgus?

  Mis on uv-kiirgus

  UV-kiirguse spekter jaguneb kolmeks: UVA (315 – 380 nm), UVB (280 – 315 nm) ja UVC kiirgus (lainepikkusega 200 – 280 nm). UVA-kiirgus on looduses igal pool, ka läbi akende jõuab osa sellest siseruumidesse. UVA-kiirgus tungib tänu pikemale lainepikkusele sügavamale nahka, tekitab päevitamisel kiiret nahapunetust ja pigmendilaike. UVA on võimeline põhjustama varast naha vananemist, häireid inimese immuunsüsteemis ning suurendama oluliselt nahavähi riski. UVB-kiirgusel on lühem lainepikkus, see ei jõua naha pealispinnast ehk marrasknahast kaugemale. Seetõttu aitab mõistlikes kogustes saadud UVB-kiirgus tõsta naha kaitsevõimet, kuna soodustab pigmendi tekitamist. Selle tulemuseks on nähtav päevitus. Samas võib ülemäärase kiirgusega kaasneda päikesepõletus, geenimutatsioonid, immuunsüsteemi nõrgenemine, melanoomid ja nahavähk, kroonilised silmakahjustused, naha vananemine ja paksenemine. UVC-kiirguse peab osoonikiht kinni ja maale ei jõua. UVC-kiirgusega puutub inimene kokku vaid tehislike alli

  Loe lisaks »
 9. Soovitused tarbijale õhu ja pindade desinfitseerimiseks kasutatavate ultraviolettseadmete valimiseks ja kasutamiseks

  Soovitused tarbijale õhu ja pindade desinfitseerimiseks kasutatavate ultraviolettseadmete valimiseks ja kasutamiseks

  Soovitused tarbijale õhu ja pindade desinfitseerimiseks kasutatavate ultraviolettseadmete valimiseks ja kasutamiseks

  Terviseametile on viimasel ajal COVID-19 epidemioloogilise olukorra tõttu laekunud palju päringuid seoses ultraviolettseadmetega (edaspidi UV-seadmetega). Antud juhise eesmärk on abistada tarbijatel UV-desinfitseerimisseadmete valdkonnas orienteeruda.Juhise koostamises osalesid: Terviseamet, Tallinna Tehnikaülikoolja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.Neid nõuandeid tuleb käsitleda soovitustena.

  UV-kiirgusega desinfitseerimiseks kasutatakse UV-kiirguse lühilainelist alaliiki UV-C, mille lainepikkus on 100 nm kuni 280 nm.

  Õhu ja/või pindade UV-kiirgusega desinfitseerimiseks mõeldud seadmetele kehtivad seni vaid üksikud heakskiidetud standardid. Samas võib kohata palju reklaame ja kampaaniaid, milles väidetakse, et seadme kasutamine annab hämmastavaid tulemusi. Need väited ei pruugi olla teaduspõhiselt tõendatud.

  UV-C-seadmeid (nagu ka kõiki tei

  Loe lisaks »
 10. Soovitused õhu ja pindade desinfitseerimiseks kasutatavate ultraviolettseadmete tootmiseks ja levitamiseks

  Soovitused õhu ja pindade desinfitseerimiseks

  Terviseameti soovitused õhu ja pindade desinfitseerimiseks kasutatavate ultraviolettseadmete tootmiseks ja levitamiseks

  Terviseameti poole pöörduvad hinnangu saamiseks UV-C-seadmete tootjad ja importijad, kes soovivad Eestis levitada UV-C-kiirgusega töötavaid desinfitseerimisseadmeid. Juhime tähelepanu, et Terviseamet ei hinda UV-C-seadmete tõhusust, nõuetele vastavust ning UV-C-seadmete levitamiseks ei pea omama Terviseameti luba ega kooskõlastust. Siiski peame vajalikuks juhtida tootjate ja levitajate tähelepanu UV-C-seadmete levitamisega seonduvatele olulistele teemadele. Juhise koostamises osalesid: Terviseamet, Tallinna Tehnikaülikool ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

  UV-C seadmete levitajal tuleb arvestada, et:

  Seadmete tõhususe ja ohutuse eest vastutab täielikult tootja ja levitaja.

  UVC-seadmetele nagu ka kõikidele elektriseadmetele kehtib rida nõudeid, mistulenevad Eesti õigusaktidest:

  Seadmed peavad vastama toote nõuetele v

  Loe lisaks »

Liisi järelmaks

© 2005-2021 IPI LAOD OÜ | UV LAMP | UVC LAMBID